Plockhuggarens revanch

Vi har haft många besökare i blandskogen i vår. Södras utbildning i kontinuitetsskogsbruk, Skånes Skogs- och Betesvårdsförening och senast en skogskväll med Södra-medlemmar. Totalt över 100 personer! Varje gång vi passerat längs Ängavångabacken har jag redovisat vinterns plockhuggning, (läs om det här). Jag har öppet redovisat att det är ett…

Continue reading

Plockhugget i Ängavångabacken.

Man känner sig rik när man ser allt timmer samtidigt som det mesta av skogen står kvar och växer vidare. Detta är vårt mest chansartade omställningsprojekt och det påbörjades för 5 år sedan. Målet är att få en successiv och ekonomisk övergång till blandskog med ek, gran, mm genom att…

Continue reading

Hur ska man odla ek?

Det finns i Sverige två tunga instanser som med stor pondus ger råd om hur man ska odla ek. Den ena är Skogsstyrelsen, som med sin handbok Skötsel av ädellövskog berättar för oss skogsägare hur man ska odla ädellöv och däribland ek. Den andra är webbresursen Skogskunskap som produceras och…

Continue reading

Heja Naturen och Nötskrikorna!

I vintras avverkade vi en skärm, bestående av granar som vi glesat ut. Föryngringen med gran, tall, ek och björk är fint igång som syns på bilden här. Men genom otydlighet från min sida, så fortsatte Fredrik en bit längre än avsett och fällde all gran på ytterligare några hundra…

Continue reading

Skogsbruksplan på gott och ont

Året var 1956 Då far kom hem och stolt visade upp sin första skogsbruksplan. Jag, en glytt på 8 år begrep inget om skogsbeskrivningen men blev helt hänförd av den fina kartan ritad på millimeterpapper. Det är väl därför som jag minns det så väl. Kartan hade generöst nog bifogats…

Continue reading