Plockhugget i Ängavångabacken.

Man känner sig rik när man ser allt timmer samtidigt som det mesta av skogen står kvar och växer vidare. Detta är vårt mest chansartade omställningsprojekt och det påbörjades för 5 år sedan. Målet är att få en successiv och ekonomisk övergång till blandskog med ek, gran, mm genom att…

Continue reading