Märkning av huvudstammar

Det är dags att markera huvudstammar i vår första ekplantering från år 2000. Fram till nu har jag använt bara en färg till allt, den fluorecerande oranga som syns så bra. Ring för huvudstam, konsum-tecken för evighetsträd och prickar för “ta ner”. Farligt, risk för sammanblandning särskilt när färgen börjar…

Continue reading

Tvärkontakt i blandskogen 17 okt

Lycka är att få tillbringa en hel dag i skogen tillsammans med det här gänget !               Från vänster till höger: Mats Hannerz, Silvinformation och Ekfrämjandet Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen Helene Reiter, Skogsstyrelsen undertecknad Lars Rytter, Skogforsk Cecilia Rooth, Flakulla Skogsgård och Ekfrämjandet Frank Götmark,…

Continue reading

Bilder från exkursionen 28 sept 2017

  Vi gick en runda genom lövblandskog och löv-barr-blandskog. Stannade på en del ställen och diskuterade hur naturvård och blandskog kan gå hand i hand.   Ingvar Olsson var här 2009 och inspekterade planteringen av ek i nätburar. Nu, nyligen pensionerad från Skogsstyrelsen, kunde han åter inspektera ekarna. Han sa…

Continue reading

Inbjudan till exkursion den 28 sept 2017

Anmälan via mail senast 23 sept. Ingen avgift förutom kostnad för kaffe och lunch Det handlar denna gång om att kombinera lönsam produktion och naturvård. Kompromissa hit och dit? Nej sätt målen högt, lönsamheten ska vara högre än för konventionelll granodling och naturvärdena ska vara lika eller nästan lika som i…

Continue reading