Alternativa skötselsystem 2: Bosarpsmodellen

Bosarpsmodellen är många olika sätt att sköta skog enligt devisen  ”Man må prøve mange forskellige ting”  Modellen utvecklas också och förändras efterhand som jag lär av misstag, framgångar och av kunniga skogsmänniskor. Building Block System kallade vi det på Alfa Laval. Ett system för att kombinera standard-komponenter och standard byggblock och därmed…

Continue reading