Omställning exempel 3: Ny bokbacke

Backen, avd 27, är på knappt 2 ha, blockig och delvis svårtillgänglig. Som på så många andra ställen i vår skog finns det rester av stenbrytning: Vattenfylld håla och tipp med skrotad sten. Granplanteringen från tidigt 50-tal är stormskadad på några ställen. I luckorna kommer björk, gran, tall, bok och ek.…

Continue reading