Omställning exempel 3: Ny bokbacke

Backen, avd 27, är på knappt 2 ha, blockig och delvis svårtillgänglig. Som på så många andra ställen i vår skog finns det rester av stenbrytning: Vattenfylld håla och tipp med skrotad sten. Granplanteringen från tidigt 50-tal är stormskadad på några ställen. I luckorna kommer björk, gran, tall, bok och ek.…

Continue reading

Ekodling del 2: Skydda plantor

  Dra till skogs … I dessa tider då IS och Putin och andra terrorister härjar i nyheterna är det extra skönt att fly ut i skogen. Idag är uppdraget att skydda ekplantor mot rådjur och älg. Checklista: Nät i bitar om ca 2,5 m långa, ribbor/stolpar ca 25 x 30…

Continue reading

Ekodling del 1: Grunderna

I går var jag ute i skogen och “utnämnde” 11 nya småekar till Huvudstammar, eller “Fremtidsstammer” som danskarna säger. Det innebär att jag målade en röd ring på stammen i brösthöjd, mätte diametern vid ringen och la in eken i databasen. Det var inte några nya fynd, utan sådana jag…

Continue reading

Välkommen

Käre skogsvän, Debatten om skogsbruket i Sverige är tråkigt nog väldigt polariserad. På olika håll är man tvärsäker om hur skogen ska brukas. På ena sidan företrädarna för hyggesfritt, Naturkultur eller Lübeck-modellen på andra sidan skogsbolagen som hävdar att trakthyggesbruket ger bäst ekonomi. I båda fallen hävdar man att den…

Continue reading