Tvärkontakt i blandskogen 17 okt

Lycka är att få tillbringa en hel dag i skogen tillsammans med det här gänget !               Från vänster till höger: Mats Hannerz, Silvinformation och Ekfrämjandet Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen Helene Reiter, Skogsstyrelsen undertecknad Lars Rytter, Skogforsk Cecilia Rooth, Flakulla Skogsgård och Ekfrämjandet Frank Götmark,…

Continue reading