Minihygge som i Tyskland

I flera delstater i Tyskland lär det vara förbjudet att kalhugga större areal än 1 ha. Området på fotot är bara ca 1/4 ha. Här stod färdigvuxen gran på en plätt som gränsar till betydligt yngre avdelningar. Lagom för att prova den varianten av hyggesfritt, om man nu kan kalla…

Continue reading

Blandskog i Mozambique

Skogsmässan på ELMIA är fantastisk. Jag fick i somras tack vare mässan och Logosol’s grundare Bengt-Olof Byström kontakt med en skogsentusiast. Han heter Klas Bengtsson och jobbar internationellt med hållbart skogsbruk och FSC-certifiering. I ett av projekten är han och några till involverad i ett sågverk i Mozambique. Syftet är…

Continue reading

Märkning av huvudstammar

Det är dags att markera huvudstammar i vår första ekplantering från år 2000. Fram till nu har jag använt bara en färg till allt, den fluorecerande oranga som syns så bra. Ring för huvudstam, konsum-tecken för evighetsträd och prickar för “ta ner”. Farligt, risk för sammanblandning särskilt när färgen börjar…

Continue reading

Tvärkontakt i blandskogen 17 okt

Lycka är att få tillbringa en hel dag i skogen tillsammans med det här gänget !               Från vänster till höger: Mats Hannerz, Silvinformation och Ekfrämjandet Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen Helene Reiter, Skogsstyrelsen undertecknad Lars Rytter, Skogforsk Cecilia Rooth, Flakulla Skogsgård och Ekfrämjandet Frank Götmark,…

Continue reading

Bilder från exkursionen 28 sept 2017

  Vi gick en runda genom lövblandskog och löv-barr-blandskog. Stannade på en del ställen och diskuterade hur naturvård och blandskog kan gå hand i hand.   Ingvar Olsson var här 2009 och inspekterade planteringen av ek i nätburar. Nu, nyligen pensionerad från Skogsstyrelsen, kunde han åter inspektera ekarna. Han sa…

Continue reading