Tvärkontakt i blandskogen 17 okt

Lycka är att få tillbringa en hel dag i skogen tillsammans med det här gänget !               Från vänster till höger: Mats Hannerz, Silvinformation och Ekfrämjandet Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen Helene Reiter, Skogsstyrelsen undertecknad Lars Rytter, Skogforsk Cecilia Rooth, Flakulla Skogsgård och Ekfrämjandet Frank Götmark,…

Continue reading

Bilder från exkursionen 28 sept 2017

  Vi gick en runda genom lövblandskog och löv-barr-blandskog. Stannade på en del ställen och diskuterade hur naturvård och blandskog kan gå hand i hand.   Ingvar Olsson var här 2009 och inspekterade planteringen av ek i nätburar. Nu, nyligen pensionerad från Skogsstyrelsen, kunde han åter inspektera ekarna. Han sa…

Continue reading

Inbjudan till exkursion den 28 sept 2017

Anmälan via mail senast 23 sept. Ingen avgift förutom kostnad för kaffe och lunch Det handlar denna gång om att kombinera lönsam produktion och naturvård. Kompromissa hit och dit? Nej sätt målen högt, lönsamheten ska vara högre än för konventionelll granodling och naturvärdena ska vara lika eller nästan lika som i…

Continue reading

Blandskogsodlarens sommarnöje

Kort version: Gå eller köra omkring i skogen och njuta, fundera, leta småekar, skydda dem mot bete och känna sig allmänt nöjd med tillvaron. I en lite mer detaljerad version börjar vi med ett besök på vårt “minihygge” från i vintras, glest planterat med förädlad björk och med några enstaka…

Continue reading