Gallring enligt Bosarpsmodellen

I Bosarpsmodellen kombinerar vi ekodling enligt Erik Ståål med danska/tyska modeller för naturnära skogsbruk. Kort sammanfattning av de båda var för sig och i kombination: Ekodling enligt Erik Ståål, Flakullamodellen Individskötsel av utvalda ekhuvudstammar. Välj och röj fram småekar som kan bli huvudstammar. Från och med att huvudstammen är ca 15…

Continue reading