Målet: 1000-1200 ekhuvudstammar på 40 ha

Vän av ordning kanske undrar vad det hela ska bli i slutändan med våra omställningar på olika sätt till blandskog. Ska alla avdelningar med gran ställas om till blandskog. Nej, det vore dumt av flera olika anledningar. En del av våra marker är lite för svaga, G28, för att vara riktigt bra för ek. Ett annat skäl är att några granplanteringar är för unga för att påbörja någon omställning. Det vore dålig ekonomi. Framtida ägare får besluta om dessa avdelningars framtid.

Målet (eller visionen) kan beskrivas på följande sätt: 

Av våra 80 ha skogsmark är ca hälften lämplig för ek, dvs marken är bördig med ståndort motsvarande G30-G34. På denna areal med blandskog rymms lätt 1000-1200 ekhuvudstammar. Det betyder knappt 30 stammar per ha. Minst hälften av blandskogen bedrivs med målkod K, kombinerade mål produktion och förstärkt naturhänsyn.

Målet är total kontinuitet och det innebär följande:

  • Ekarnas diametrar är jämnt fördelade från 5 cm till 80 cm
  • Från utnämning till huvudstam (5 cm) till fällning av färdig timmerek (80-85 cm) tar det 90 till 100 år om den sköts rätt
  • Varje år fälls 10-12 grova ekar vilket ger en bruttoinkomst på ca 150 000 kr
  • Varje år utnämns 10-12 nya huvudstammar
  • Ca 10-15 nya ekplantor, kandidater till huvudstammar skyddas med Ståålburar varje år. En del kandidater behöver inte skydd utan växer i skydd av gran eller hassel. Ca hälften av kandidaterna blir huvudstammar. De ekar som inte blir huvudstammar blir brännved, timmer av sämre kvalitet eller evighetsträd.
  • Varje avdelning med blandskog gallras vart 4:e år Då frihugges ekhuvudstammarna och bland övriga träd huggs brännved, massaved och en del timmerträd av gran, bok, lönn, fågelbär, al, kanske avenbok och förhoppningsvis ask. Skogen hålls lagom öppen för att självsådda/nötskrikesådda ekplantor kommer i tillräcklig mängd

diameterfördelning

Med de huvudstammar vi har nu och deras diameterfördelning, se bild här till vänster, så tar det faktiskt bara ca 30 år tills ett läge mycket nära målet kan uppnås. De första grova timmerekarna kan börja fällas om ca 10 år.

 

 

 

 

 

På andra hälften av fastigheten, övriga 40 ha blir det tills vidare fortsatt konventionellt trakthyggesbruk samt någon avdelning NO, naturhänsyn orörd skog med fri utveckling.

Ekhuvudstammarna i blandskogen omges antingen av gran  eller av blandad lövskog eller både och som på bilden nedan.

dsc_0021-1Ek013

 

Skriv ut

Kommentarer är stängda