Bilder från exkursionen 28 sept 2017

Foto Göte Carlsson

 

Vi gick en runda genom lövblandskog och löv-barr-blandskog. Stannade på en del ställen och diskuterade hur naturvård och blandskog kan gå hand i hand.

 

Foto: Göte Carlsso

Ingvar Olsson var här 2009 och inspekterade planteringen av ek i nätburar. Nu, nyligen pensionerad från Skogsstyrelsen, kunde han åter inspektera ekarna. Han sa att han var nöjd med resultatet och här hjälper han till genom att knäck-röja en björk.

 

Efter lunch åkte vi till den nyröjda blandskogsplanteringen från 2006. Här hoppas jag på att få en förstagallring med lite bättre ekonomi än den vanliga med bara gran. Björkarna kanske kan ge både mer virke per stam och bättre betalt som massaved eller brännved.

Foto: Göte Carlsson

I blandskogsplanteringen kommer också mycket ek, en del lika höga som granarna. Göte har här tagit en närbild av hur eken vuxit förbi betesskyddet, den blåa plastmanschetten.

 

 

Vi avslutade med fika vid den gamla backstugan i skogen. En mycket trevlig och lärorik exkursion tack vare kunniga och intresserade deltagare.

 

 

Skriv ut

Kommentarer är stängda