Blandskog i Mozambique

Skogsmässan på ELMIA är fantastisk. Jag fick i somras tack vare mässan och Logosol’s grundare Bengt-Olof Byström kontakt med en skogsentusiast. Han heter Klas Bengtsson och jobbar internationellt med hållbart skogsbruk och FSC-certifiering. I ett av projekten är han och några till involverad i ett sågverk i Mozambique. Syftet är att genom inhemsk förädling öka värdet av skogen och därmed också få till stånd en långsiktig skötsel. Jag känner igen problematiken då det gäller vår lövskog: Ingen avsättning för virket, låga priser, ingen skötsel.

I Mozambique och i ett bälte tvärs över kontinenten till Angola i väster heter blandskogen Miombo, swahili för ett trädsläkte med många olika fina trädslag, hårda, beständiga och med fina färger. Jag har fått hem en leverans virke från sågverket LevasFlor till vårt lilla snickeri Ängavången Ekgolv. Planen är bland annat att en person från sågverket där nere ska komma hit till Sverige och besöka några småskaliga snickerier. Vi ska utbyta erfarenheter, tips om småskalig träförädling i allmänhet och trägolv i synnerhet.

Redan nu har vi börjat använda virket, bland annat ska Klas ha ett golv i Uppsala i Chanfuta-trä och vi har nu i jul ett erbjudande till svenska kunder att stödja projektet genom att köpa produkter med ett speciellt mönster i afrikanska och svenska träslag.

Läs mer här:  

Mer om LevasFlor i Mozambique här: http://www.levasflor.com/

Mer om Klas’ företag här:  http://www.ssc-forestry.com

Skriv ut

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *