Dags att bli medlem i Skånes Skogs- och Betesvårdsförening!

Om du blir medlem nu, kan du delta i årsmöte och exkursion den 28 maj här i Glimåkra.

Årsmötet hålls i Boalts vackra bygdegård, sedan vidtar exkursionen med ämnet:

Vilket vägval gör jag i Betesmarken? Skogsspåret eller betesspåret?

Professor Magnus Löf, SLU inleder med att rapportera från ett projekt där man gallrar fram ädellöv i igenväxande betesmark, ett Norskt-Svenskt projekt kallat Transforest, läs mer här.

Eftersom projektet inte har någon försöksyta i Skåne åker vi istället till vår blandskog Ängavången, där vi har flera exempel på igenväxande ängs- och betesmark och där vi gallrar fram ädellöv. Historiska kartor visar hur områdets olika delar använts, dels för 180 år sedan, dels för 60 år sedan och vi kan jämföra med hur det ser ut idag, när vi väljer blandskogsspåret.

Detta är en liten del av skifteskartan från 1837. Område 152, äng, beskrivs: “Jemnlända hårdwallen öster intill backen”  Medan nr 153 beskrivs så här: “Hallabacken Oduglige hallar”. (De blå linjerna i kartorna är vägar och stigar som anlagts på senare tid)

1956 är den Jemnlända hårdwallen sedan länge uppodlad till åker/betesmark, nr 14 i skogskartan nedan. Den kallades Ängavångaåkern.

 

Några år senare byggdes nya vägen till Boalt, den skar genom åkern och resterande del planterades med gran 1960.

Nu ingår den i en av våra omställningar till blandskog och vi ska diskutera detta vid exkursionen.

 

En annan hållpunkt att stanna upp vid och diskutera gäller område 16 på skogskartan. Här är det omvänt, en del av området var åker 1837, nr 67: “Norre surlaggen”. Det området har också en intressant historia att berätta.

 

 

Vi avslutar exkursionen med ett besök på Nedanbäcks gård, där Ingrid och Per-Åke Persson driver ekologisk köttproduktion och gårdsbutik.

Ingrid Persson, Per-Åke Persson, får, Nedanbäck.

De har definitivt valt betesspåret på sina och på arrenderade marker.

Det blir kaffe, korvgrillning och möjlighet att handla i gårdsbutiken.

Anmäl dig till föreningens ordförande Mats Hansson, “Mats i Vånga” via epost till matsivanga(at)gmail.com senast den 24 maj.

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

 

 

Skriv ut

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *