Välkommen

Käre skogsvän,

Debatten om skogsbruket i Sverige är tråkigt nog väldigt polariserad. På olika håll är man tvärsäker om hur skogen ska brukas. På ena sidan företrädarna för hyggesfritt, Naturkultur eller Lübeck-modellen på andra sidan skogsbolagen som hävdar att trakthyggesbruket ger bäst ekonomi. I båda fallen hävdar man att den egna modellen gäller för all (produktions-)skog i hela Sverige från Kiruna till Lund och alla marktyper. Man borde ha mera respekt för naturens komplexitet och de olika förutsättningar som gäller. Eftersom jag riskerar att uppfattas lika kategorisk ska jag redan nu säga att den modell vi prövar hos oss bara gäller södra Sverige och på bördiga marker. Dessutom krävs att skogsägaren vill ägna tid åt skogsbruket för det finns ingen hjälp att tillgå. Tack och lov har vi många skogsägare med olika åsikter och därmed många olika sätt att sköta skogen. Det borgar för mångfald.
Vår skog här i Göinge är fantastisk. Granen växer med raketfart och mitt bland granarna kommer massor med ek, som planterats av våra duktiga nötskrikor.
När nu naturen bjuder på goda förutsättningar, varför inte satsa på blandskog, gran och ek? Jag började studera och i små steg tillämpa denna modell för skogsbruk för ca 10 år sedan. Den kallas Flakullamodellen och utvecklades av Erik Ståål på fastigheten Flakulla i Östra Blekinge från ca 1950 och framåt.

Ek013Efter att nu börja se resultat av denna skogsbruksmodell, så vill jag med mail-utskick och webb-sidor sprida våra erfarenheter, både framgångar och misslyckanden. Och diskutera den svåraste biten: Hur ställer man om från trakthyggesbruk till blandskog?
Spännande fortsättning följer. Jag ska beskriva några olika sätt som vi provar på vår fastighet och efterhand redovisa resultatet.
“Man må prøve mange forskellige ting” sa professor J Bo Larsen från Köpenhamns universitet, när han var här i Glimåkra och undervisade några skogsägare om danska “Naturnaer skovdrift”. Det är just vad vi gör här på vår fastighet. Vi prövar olika vägar att skapa blandskog. Jag kommer att redovisa detta och mer i nyhetsbrev via mail och på sajten blandskog.se

Ett första nyhetsmail går ut till 550 skogsägare, skogsforskare och representanter för skogsindustin. Ett nytt brev kommer 1 till 2 gånger per månad och de närmast följande inläggen kommer preliminärt att ha följande rubriker: Grunderna i ekodling, Plantering för att skapa blandskog, Argument för att ställa om till Blandskog, Omställning av äldre skog, 7 sätt att odla ek, Omställning av gallringsskog.

Jag hoppas du vill stanna kvar, få fortsatta brev, kommentera och diskutera. Både om du håller med eller tycker det är fel.  Kommentera helst synligt för alla på hemsidan blandskog.se  Du kan också kommentera direkt till mig på mail.

Med förhoppning om fortsatt utbyte. Med vänliga hälsningar
Lennart Bosrup

Skriv ut

Kommentarer är stängda