Omställning exempel 3: Ny bokbacke

Backen, avd 27, är på knappt 2 ha, blockig och delvis svårtillgänglig. Som på så många andra ställen i vår skog finns det rester av stenbrytning: Vattenfylld håla och tipp med skrotad sten.

blandbok 005Granplanteringen från tidigt 50-tal är stormskadad på några ställen. I luckorna kommer björk, gran, tall, bok och ek.

“Öka arealen ädellövskog” hette ett stöd inom EU-finansierade Landsbygdsprogrammet. Plantering av bok kräver inte vilthägn och det finns goda erfarenheter av att plantera bok under en skärm av gran. Bland annat pågår sådan omställning till bokskog i Söderåsens nationalpark. Efter fläckvis markberedning, så gott det gick bland stenar och träd, planterades området med nästan 3000 plantor i maj 2013. Alla kostnader, nästan 40 000 täcktes av EU-bidraget. Sommaren blev mycket het och torr och det blev en svår prövning för både plantor och skogsägare. Det har faktiskt varit nervöst ända fram till nu för några dagar sedan, när boklöven har spruckit ut och man ser små ljusgröna plantor överallt bland granarna.

I bilden här ovan, några bokplantor i en liten glänta tillsammans med självsådda granplantor. Spännande tävling väntar i framtiden! Nåja, ska vi ha en ny bokbacke, så får vi väl se till att gynna boken. Men lite trängsel kan den väl få i början.

Skärmen av 60-åriga granar ska ner successivt med små ingrepp under 10-15 år. Den första gallringen gjordes vintern efter planteringen. Den borde istället gjorts före planteringen med tanke på torkan.

bokräddning

Bilden till höger: Räddningsaktion med bevattning i juli 2013.

Det finns ganska mycket självsådd ek i området, en liten stackare syns i bilden. Jag har skyddat några småekar med Ståålburar, men också hittat några med tillräcklig höjd för att klara sig utan hjälp. Tanken är att det ska finnas några ek-huvudstammar i den framtida bokbacken. Inte så många, kanske totalt ett 20-tal. Förebild är den gamla bokbacken, där det finns några riktigt fina ekar. Se bild längre ner på sidan.

 

 

 

 

 

Det finns redan en del bok i backen, vilket är bra med tanke på att jag föredrar olikåldrig, skiktad skog. Den ska ju brukas i kontinuitet. Längst uppe i backen finner vi förklaringen, här står bokmodern och brer ut sig, bland annat på bekostnad av en stackars ek, som inte har någon chans i konkurrensen. Men vi har ju andra ekar på annat håll. De som finns här är lika fula som detta exemplar. Men några av dem kan i alla fall bidra med ollon till glädje för nötskrikor och ekodlare. Trevligt också med tallarna längst upp i backen.

blandbok 009

DSC_0256Till sist, några bilder från den gamla bokbacken, avd 7.

DSC_0257

Skriv ut

Kommentarer är stängda