Ekodling del 3: Stamkvista och dokumentera


Theodor Andersson

Detta är Theodor Andersson, 16. Han hjälper till ibland med diverse göromål i skogen och på gården. Just nu i JAS, Juli, Augusti, September, är det säsong för stamkvistning. Jag och mina axlar orkar inte riktigt med det längre. För Theo går det undan och han gör ett bra jobb. På bilden handlar det om ett annat jobb i den 12 år gamla lövplanteringen. Ekarna är planterade i rader mellan björk, som fungerar som amträd, dvs ger sidoskugga så att ekarna växer på höjden. Theo tar bort de enstaka grenar på björkarna som växer in över ekarna, just ovanför toppskottet, som annars skulle bli skadat. Han tittar bara på de ekar som jag markerat som huvudstammar. Det är ungefär var 4:e till 5:e ek. Övriga ekar lämnar vi därhän. I något fall, om en ek tränger en huvudstam, så toppar jag den eller tar bort den helt.

Att jobba bara med huvudstammarna är en viktig förenkling i ekskötseln. Det gör också att man kan gynna andra trädslag i blandskogen. Att såga bort några få grenar på björkarna i stället för att gallra bort dem, ska göra att vi kan behålla dem tills de ger intäkt som bränved eller massaved. Björkar som står längre bort från huvudstammarna hinner växa till timmer innan de ska bort.

Stamkvistning. stamkvistadHär är en ek som stamkvistades häromdagen. Man sågar tätt intill stammen i ovankant av grenen. Sågar sedan lite snett utåt för att inte skada grenkudden på undersidan.

Längre ner på stammen finns två tidigare snitt gjorda för några år sedan. De är nästan helt övervallade men än syns märken i barken.

Huvudregeln är att all stamkvistning ska göras successivt efter att eken blivit vald till huvudstam vid ca 5 cm diameter. Kvistningen görs upp till max halva stamhöjden. När eken når över 16 meter har man 8 meter kvistfri stam som är mindre än 20 cm diameter. De övervallade kvistarna kommer att vara inneslutna i en mycket liten del av de två färdiga 4 m – stockarna på vardera uppemot 2 m3. Erik Ståål anger siffran 5% och jag har inte kontrollräknat.

Dokumentation  av skötseln gör att den framtida virkesköparen kan lita på ekens kvalitet och därmed betala ett högt pris. Dokumentationen kan också visa att stamkvistning av en ek gjorts senare, vid en grövre diameter. Det viktiga är att dokumentationen inte skönmålar verkligheten, för då kommer dina efterkommande blandskogsägare att förlora pengar. När jag gör ett “fynd” som är ex. vis 30 cm i diameter, så dokumenterar jag diameter och kvistfri höjd, dvs hur långt upp på stammen som den naturliga kvistrensningen kommit. Ofta är det uppemot 7 meter, eftersom eken stått trångt. Senare dokumenterar jag också när stamkvistning gjorts.

 

 

Ekformulär

 

Papper och penna behövs inte ute i skogen. Istället använder jag en app som heter AnywhereGIS i telefonen. Den arbetar med s.k. Google-formulär och är gratis. Formulären skapar man själv på GoogleForms. Mitt formulär för ekhuvudstammar ser ut så här.

Förutom diameter och kvistfri höjd lägger jag in behov av gallring eller andra åtgärder. Bedömningen av kronans storlek används för att beräkna ekens tillväxt under kommande år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmatade 6 nya huvudstammarNär man registrerar en huvudstam används telefonens inbygda GPS så att koordinaterna också fångas. Resultatet hamnar på Google Drive i ett Excel-liknande kalkylark. Här är resultatet av 6 fynd jag gjorde i somras i en misslyckad del av en granplantering från 1991. Misslyckad så tillvida att här växer lika mycket avenbok, hassel och björk som gran. Dessutom en del ek.  I kalkylarket visas diametermåttet i millimeter medan kvistfri höjd anges i meter.

 

 

 

 

karta med de 6

Från Google hämtar jag data för huvudstammarna och samlar i en databas i ett eget lokalt Windowsprogram. Här kan jag visa utvalda eller alla ekar på kartan.

Här till vänster visas de 6 fynden som gula märken med diametermåttet angivet. I den valda kartskalan kan dock inte alla 6 särskiljas, de ligger för nära varandra.

 

 

 

fynd

Ett av fynden ses här till höger. Hassel i förgrunden; det är bra, hassel är perfekt som underväxt till ek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En annan funktion i programmet är att prognosticera tillväxten. Här använder jag formler för tillväxt som jag hittat på Kunskap Direkt på nätet. Till detta har jag fogat vissa antaganden om kronans tillväxt från “liten” till “normal” och slutligen “stor”. Detta används för att välja en av tre angivna årsringsbredder i prognosen. Här är en försiktig/realistisk/optimistisk prognos för de 6 ekarna.prognos för de 6

Till sist den del av ekskötseln som jag inte gillar något vidare: Rensa vattskott. Man tycker att det borde räcka med att hugga fram eken och stamkvista den. Men, ofta kommer det vattskott på stammen som behöver rensas bort, helst samma år som de kommit. Många och knepiga att få bort är de också. Man ser sällan vattskott på stammar som är väl beskuggade av en hasselbuske eller annan underväxt. Däremot ofta på nyligen frihuggna ekar. Uppkomsten beror på rubbad balans vad gäller tillgång till ljus och näring men också på anlag. Här är ett exempel:vattskott

På hygget december 2011 sparades alla ekar (och alla tallar) som stått bland granarna. Det var ganska många ekar på de 2,5 ha som höggs, men bara 5-6 stycken av dem kan duga till huvudstammar. Ett flertal har dött, många har böjt sig och nästan alla är översållade av vattskott, som de till höger på bilden. Men den unga eken närmast fotografen har klarat sig helt utan vattskott. Det är troligen en kombination av orsaker: Omställningen var inte lika dramatisk som för de äldre ekarna och kanske har den bättre gener.

 

 

PS Angående att spara ekar på ett hygge. Jag tycker ändå det var rätt, både miljömässigt och ekonomiskt. Det blev några huvudstammar, med ett högt framtida värde om de sköts. Många ekar dog men död ved i denna form är bättre än högstubbar. De andra ger lite skugga, skärm, på hygget. De ska stå kvar till en framtida gallring. Några ska bli kvar för alltid, som evighetsträd för naturvården. Alternativet, som är det vanliga på hyggen, hade varit att de åkt ner tillsammans med allt annat och hamnat i brännvedstraven. Med betalning som knappt täcker huggning och skotning. DS

Skriv ut

Kommentarer är stängda