Gallring enligt Bosarpsmodellen

I Bosarpsmodellen kombinerar vi ekodling enligt Erik Ståål med danska/tyska modeller för naturnära skogsbruk. Kort sammanfattning av de båda var för sig och i kombination:

Ekodling enligt Erik Ståål, Flakullamodellen Individskötsel av utvalda ekhuvudstammar. Välj och röj fram småekar som kan bli huvudstammar. Från och med att huvudstammen är ca 15 cm i dia skall kronan hållas helt frihuggen genom täta gallringar. Kronan utvecklas då maximalt, eken kan få årsringar uppemot 5 mm, virket blir hårt, omloppstiden kan komma ner till under 100 år. Eken ska inte avverkas förrän dia är över 80 cm
Naturnära skogsbruk Låt naturen sköta så mycket som möjligt av jobbet. Fullskiktade blandskogar med löv eller löv/barr. Efterlikna dynamiken i lövdominerade naturskogar vilket innebär att stora mogna träd avverkas = måldiameterhuggning. I luckorna uppstår självföryngring. Varken markberedning eller plantering behöver utföras. Röjning och gallring minimeras. Det spar kostnader.
Kombinationen: Bosarpsmodellen Gynna värdefulla träd genom att röja fram ekhuvudstammar. Man kan även välja att gynna andra trädslag, exvis lönn bland de plantor och småträd som kommer i luckorna efter borttagna stora träd. Två regler vid gallringen: Frihugg ekhuvudstammar och ta ner mogna träd, måldiameterhuggning. Differentierad måldiameterhuggning: Träd av låg kvalitet som tas till bränsleved eller massaved får en lägre måldiameter och tas maskinellt.

Vi inför också omvänd trädmärkning, vilket innebär att bara de träd som ska vara kvar, ekhuvudstammar och evighetsträd, märks ut. Skördarförare respektive manuellhuggare tar själva beslut om vilka träd som ska ner, baserat på frihuggning av ekar och måldiameter. En lista med exempel får förklara:

dsc_0026Denna krokiga avenbok kan aldrig nå timmerkvalitet utan används bäst som bränsleved. Om den får stå kvar till nästa gallring blir den svår att ta ner maskinellt med gallringsskördare. Då blir den dessutom lite för grov för vedhandlaren.

Slutsats: Fäll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0021-1

 

Denna fina ekhuvudstam ska fortsätta växa under många år och kronan behöver fritt ljus. En tumregel brukar vara att kronan ska ha minst en meter fritt runtom . Men en hög gran som står utanför denna gräns kan ändå ge sidoskugga som begränsar eken.

 

Slutsats: Fäll granen till höger och den närmaste till vänster. Ta också bort eken till vänster.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två småträd är på väg att växa upp i ekens krona och kommer att skada den.

 

Slutsats: Ta ner eller ännu hellre hamla de båda träden. Hamlade träd bidrar till naturvården och ger dessutom skugga till ekstammen. Svårt och farligt att göra manuellt men enkelt med skördare, en av flera fördelar med maskinell gallring i blandskogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0039

 

Det är mycket fint bränne i denna krokiga avenbok. Den har inte så grova grenar, så den går att ta maskinellt.

 

Slutsats: Fäll, men spara den lilla kompisen till vänster om det går.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0040

Den kloke och naturvänlige trädmärkaren = markägaren bör markera både alen och avenboken som evighetsträd. De har gott om mossa och de gör nytta som vattenpumpar i det fuktiga stråket.

Markera dem med oändlighetstecknet:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0041

En ekhuvudstam och bakom den en liten bok. Med de täta gallringsintervall 4-5 år som vi ska ha i blandskogen, så är det ingen fara, boken kan stå kvar och ger troligen nästa gång lite gagnvirke. Men med konventionella gallringsintervall i lövskog, 7-10 år (eller bortglömt), så hade den hunnit växa upp och skada ekens krona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0032Avenboken till vänster har redan skadat ekhuvudstammens krona.

 

Slutsats: Fäll och hoppas på att ekens krona växer ut. (Det tar lång tid)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0046

Denna fuling blir svår att kvista med skördaren. Det blir nog hjältarna med motorsåg som får ta det jobbet. När den väl är borta blir det en fin liten lucka där några ekplantor kan komma.

 

Slutsats: Fäll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0038Denna avenbok kan säkert bli ett fint timmerträd om ett antal (ganska många) år. Visserligen vet jag inte någon som köper avenbok, men det löser sig nog.

 

Slutsats: Spara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0047Denna krokiga lilla avenbok blir nog ardrig timmer. Men det vore slöseri att lägga tid på att hugga ner den. Ge den 20 år så blir det fint bränne.

 

Slutsats: Spara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0050

 

Fäll granen och den lilla eken till höger om ekhuvudstammen. Spara de mindre granarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0048

 

Fäll den krokiga linden eller låt den stå kvar till nästa gång. Det kvittar. Om skördarföraren bedömmer att han klarar de extra ca 5 cm som det blir till nästa gång, så kan den stå kvar. Lind går att sälja till träsnidare, men den ska vara grov och sågas i stora block.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0053

Den här grova boken får bli evighetsträd.

Den står bara några meter från stället där vi hade en jättebok som dog och sedan stod och sakta multnade ner under en 20-årsperiod. Några av alla de innevånare i form av kryp och svampar som den “tickeboken” hade kanske kan flytta över hit så småningom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0057

Några bokar har ungefär nått måldiametern för timmer, 65-70 cm, och skulle kunna tas ut till fina timmerstockar. Exempelvis den till vänster och den till höger i bilden.

Men vi tar inte boktimmer denna gång. Dels är priset fortfarande lågt, dels gäller det att se till att få ihop leveransgill volym.

Om 4-5 år tar vi ut boktimmer här och i bokbacken, avd 7, 10-15 träd räcker till 25 – 30 mfub. Då är det säkert högt pris igen. Åter som på 80-talet 😛

 

 

 

 

dsc_0058

Här syns ännu en avenbok som får bli evighetsträd.

Vi kommer att ha gott om evighetsträd i området. Med exemplar från alla trädslagen som finns i området: Asp, ek, lind, tall, lönn…. Dessutom död ved, både stående och liggande. Ringbarkad asp, döda ekar och tallar som står kvar. Kvarlämnade grova grenar, ris och en del stockar. Till dels är det så helt av sig själv eftersom en del av de gamla stenbrotten och sten-skrottipparna är otillgängliga för skogsbruk. Förutom de otillgänliga träden spar vi alla träd längs åkanten och en del utvalda märkta evighetsträd.

Tanken är att kombinera produktion och naturvård, målkod K, i större delen av vår blandskog och lövskog. I tidigare gröna skogsbruksplaner har planläggaren gett hela lövskogsarealen målkod NS, =naturvård skötsel.

 

 

 

 

Skriv ut

2 Kommentarer

  1. Mats på Höjden / mångfaldsskogsbrukare

    Dina bilder & den tydliga bildtexten gör detta inlägg som det mest TYDLIGA som jag har stött på under mina många år i skogen! Detta är ett TRENDBROTT i den skogliga pedagogiken & tål att spridas till andra former av skogsskötsel. Keep on!

  2. Tack, men nu överdriver du nog ganska mycket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *