Blandat från blandskogen

Hur presentera ekodling? Under våren hade jag många besökare i blandskogen och jag provade greppet att presentera ekodling med att räkna upp de 3 vanligaste misstagen: Ekarna står för trångt Ekarna fälls innan de vuxit färdigt Ekodling drivs i form av plantageodling Tyvärr får man ingen riktig uppfattning om det…

Continue reading

Gallring enligt Bosarpsmodellen

I Bosarpsmodellen kombinerar vi ekodling enligt Erik Ståål med danska/tyska modeller för naturnära skogsbruk. Kort sammanfattning av de båda var för sig och i kombination: Ekodling enligt Erik Ståål, Flakullamodellen Individskötsel av utvalda ekhuvudstammar. Välj och röj fram småekar som kan bli huvudstammar. Från och med att huvudstammen är ca 15…

Continue reading