Omställning exempel 6: Plantering på nerlagd åkermark

Längst upp i nordväst på andra sidan ån ligger en liten långsmal åkerlycka som kallas “Nybrydet”. Du hittar den på kartan här. Någon gång i början av 1900-talet bröts och forslades sten så att jorden kunde plöjas och så fick området sitt inte särskilt originella namn. Jag har inga moraliska betänkligheter att ställa om Nybrydet till blandskog. Mark ska producera inte ligga i träda. Dessutom kommer det att bli en bra utökning av fin halvöppen blandskog med promenadslingor så som vi har på andra sidan ån.

Åkern har stått obrukad i ca 10 år eftersom arrendatorn inte vågar köra över bron med de tunga mskiner som används för slåtter och balning.nybrydet

Bilden är tagen i oktober 2016

Asp och björk har redan etablerat sig, framför allt i kanterna i halvskuggan. Man hittar också gran, tall, ek och hassel. På sikt hade här kommit blandskog helt av sig själv. Men jag tänkte hjälpa naturen lite på traven och snabba upp förloppet och pröva en modell som jag funderat på sedan en tid tillbaka.

Vi har en plantering för blandskog sedan 2006 som är mycket lovande. Där planterade vi gran glest (1500 plantor/ha) och lät självsådd björk komma upp mellan granplantorna. Läs mer om den omställningen här. Det enda problemet med den planteringen är att granarna håller på att växa ifatt björkarna. Vår självsådda björk växer inte särskilt fort. Den förädlade Ekebo-björken däremot växer nästan dubbelt så snabbt. Därför vänder vi på perspektivet denna gång, planterar Ekebo 5 -björk och sedan får gran och annat komma naturligt mellan björkarna. Planen är att få timmerkvalitet i 4 steg och därmed god ekonomi: Björk efter 40 år, gran med början efter 55 år, tall gran med början efter 70 och ek med början efter 90 år. Eftersom björken växer så bra, borde man slippa både röjning och gallring. Den optimistiska framtidsprognosen är alltså: Skötsel bara av utvalda ekhuvudstammar, ingen röjning eller gallring i övrigt och att gran, tall och ek blir skiktad redan från början med nya plantor framför allt då björken tas bort. Vad tror du? Varför krånglar dom till det så? :lol:

Planteringen gjordes i slutet av april och gick till så här: Jag skrapade bort grässvålen fläckvis med den lilla Avanten, kompaktlastaren med grävskopa. Efteråt kom grannen, jägaren, entreprenören, skogshuggaren, mm som hjälper till med allt i skogen. Vi höll ganska jämn takt och allt var klart på ca 6 timmar. Då hade han planterat ca 500 björk- och 20 x 2 ekplantor.

Hela åkerlyckan är 1 ha men vi planterade inte i kanterna där asp, björk mm redan etablerat sig. Dessutom lämnade vi plats för körväg/promenadväg genom området. 3,5 till 4 meter mellan markberedningsrutorna, dvs knappt 1000 plantor per ha. Plantor från Södra, björk 25-50+ 5,20 kr/st, ek hollänskt ursprung 30-50+  5,75 kr/st   Entreprenör 350 kr/tim, Avant 100 kr/tim, egen tid 0 kr/tim  Total kostnad: 5 500 kr

Ekebo 5

 

 

Björkplantorna har tagit sig fint, men nu behövs mer regn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0054

 

 

Ekplantorna är på väg att slå ut nu (30 maj). Två stycken i rutan. Minst 16 meter mellan ekrutor. Tills vidare skyddas de mot bete av plastmanschetter.

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0056

 

 

I kanten mot ån kommer hassel och ek. Och liljekonvalj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0051

 

I södra kanten har aspen kommit över 10 meter in på åkern.

 

 

 

 

 

DSC_0060

 

På väg hem gjorde jag detta fynd en bit ut från aspdungen. En frösådd lind tyder på att vi hade en mild höst för några år sedan.

Skriv ut

2 Kommentarer

  1. Hej,
    Vad är det för plastmanschett du använder? Funkar det bra?
    Intresserad av att hitta något till årets plantering av ekebo 5 på vår gård i Stolparöd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *