Maskingallring i lövskogen

Fredrdsc_0113ik kommer varje vinter med sin gallringsskördare. I år kom han några dagar före jul och vi gick igenom de olika uppdragen, några konventionella gallringar i gran, två gran-gallringar i omställningsprojekt, Ängavångabacken resp Puttes Backe.

Det största jobbet var dock gallringen i lövskogen och blandskogen, ca 7 ha. Jag har skrivit om planerna för detta i ett tidigare inlägg kallat “Gallring enligt Bosarpsmodellen” och vid höstens exkursion diskuterades planerna.

Syftet med gallringen var dels att få in mer ljus och därmed få mer föryngring av ek, dels att höja kvaliteten på alla kvarvarande träd, ek, bok, lind, lönn och avenbok. Beställningen till Fredrik var: 1. Ta ner grova fula träd. “Grova” = > 20-25 cm “Fula” = kan aldrig bli timmerkvalitet.  2. Frihugg markerade ekhuvudstammar.

dsc_0116

 

Jag är mycket nöjd med resultatet. Fredrik klarade grövre träd, grövre grenar än vad jag vågat hoppas på. Här intill är ett exempel med frihuggna ekar och en liten nyhamlad lind.

Det sägs att en vanlig metod vid maskinell lövgallring är att kvista sparsamt och sedan ta ut både stammar och toppar till flisning. Jag har valt att inte göra så. Dels skulle det behövas en skotare för att köra ut. Dels kan toppar och grenar få ligga kvar till naturvården, mångfalden. Vid uttransporten av riset skulle dessutom många av mina Ståhlburar fara all världens väg.

Istället har vi tagit bränsleved i 3 meters längder och säljer det till en lokal vedhandlare. Resten får bli kvar i skogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_0109

Visst kommer det att se fult och risigt ut under något år framöver. Kanske kommer vårens blåsippebesökare att klaga? Men enligt kunskaper från bland annat  Ekprojektet vid Göteborgs Universitet, så behövs alla storlekar av död ved. Grova stammar, grenar och kvistar är värdar för olika svampar och insekter.

Om jag hinner ska jag sätta upp en skylt och förklara detta för besökarna.

Den konstiga röda markeringen ska föreställa ett oändlighetstecken, dvs den fula, mossiga avenboken ska lämnas som evighetsträd. Kanske ska det också förklaras på den blivande skylten.

 

P.S.  Förutom maskingallringen, så pågår också en manuell gallring i samma område. Det blir mer brännved, lite tändsticksvirke och en del grov bok till massaved.

P.P.S. Från blandskogen blev det också en del granvirke från frihuggning av ekar, massaved och kubb samt någon timmerbit. Tack vare de andra gran-gallringarna, så får vi volymer som kan levereras. Södra har premie på massaved.

Skriv ut

Kommentarer är stängda