Rapport från gallringen i Ängavången i april

Ekföryngring, naturvård och ett positivt netto

Det var målen för denna gallring. Det började med skördaren som kom 29 april:

I denna delen av Ängavången, uppe på backen, med diabasgrund, i den mest växtliga delen har det visat sig svårt att få upp självföryngrad ek. Lind och avenbok bildar en tät matta och släcker ljuset för de små späda ekplantorna. Därför gallrade vi hårdare denna gång, skapade nya stickvägar där man kan hålla koll på nya småekar och hjälpa dem upp. Vi tog också ner ett antal grova bokar och skapade på så sätt gläntor där föryngring kan ske. Det blev några skolboksexempel på naturnära skogsbruk. Men tyvärr går bokstockarna till massa.

Det blev en rejäl hög för flisning, toppar med grenar och hasselbuskar. Det gick bättre än jag vågat hoppas att ta hasselbuskar med skördaren. Den klarade större buskar än man kunde tro. Inte de allra största så klart, men de ska ju stå kvar för naturvården. Här är ett exempel på prydligt upplagd hassel i väntan på skotaren:

De klena lindarna och även en del grövre hamlades, dvs högstubbe. En naturvårdåtgärd som efterliknar det gamla hamlingsbruket när man samlade löv till vinterfoder. Syftet är att det så småningom ska bli riktigt gamla ihåliga träd. Men då ska hamlingen upprepas ungefär vart 7:e år under lång tid. Det finns någon enstaka gammal hamlad lind kvar från det gamla lövängsbruket. En ser ut så här och är säkert över 100 år gammal.

Det blev en del sågbar lind också, som jag ska såga och annonsera ut på blocket.

För första gången tog vi ut grovt timmer i avenbok. Diameter över 35 cm, allt klenare gick till bränne. Vi har en köpare till detta, Snickare-Nilsson i Laholm, som renoverar vindmöllor och behöver ämnen till att göra nya kugghjul.

Naturvården har jag nämnt, förutom hamlingen så behöver den också ljusinsläppen och gläntorna. Ekföryngring ser jag redan nu i sommar, trots att det inte var något överflöd av ekollon i höstas. Hur blir då med ekonomin? Blir det överskott?

Det mesta är inte sålt ännu, så jag får återkomma och redovisa kostnader och intäkter. Men att det blir ett ganska rejält överskott kan jag redan nu påstå. Vi tog nämligen ner två fina grova ekar som såldes till Ängavången Ekgolv. De betalar bra 🙂  Läs här om hur ekarna kom till användning.

Vi anlitade Brunstorps Skogsservice. för jobbet. Det är en liten lokal och kunnig entreprenör, som kan jobba med blandskog. Det mesta gjordes med maskin, men de grova bokarna och ekarna krävde manuell huggning. Se här ett verkligt proffs när han fäller en ek på kortare tid än jag sett någon göra tidigare.

 

 

Skriv ut

Kommentarer är stängda