Minihygge som i Tyskland

I flera delstater i Tyskland lär det vara förbjudet att kalhugga större areal än 1 ha. Området på fotot är bara ca 1/4 ha. Här stod färdigvuxen gran på en plätt som gränsar till betydligt yngre avdelningar. Lagom för att prova den varianten av hyggesfritt, om man nu kan kalla det så. Jag tänker inte markbereda eller plantera. Det är tillräckligt frisk och fuktig mark för att ny skog ska komma ändå. Det blir blandskog där man kan röja fram vilka trädslag man vill ha kvar. Som syns på bilden (bruna löv) kommer en del bok. Jag förväntar mig också att det blir tillräckligt med ek till några huvudstammar mellan granarna. En ganska fin ek med 28 cm diameter finns där redan. Den står i gränsen till planteringen efter “ägarbyteshygget” 1999 och har klarat sig tack vare luckan som uppstått där.

Vinterns avverkningar har gett ca 230 m3 grantimmer, 160 m3 massaved, 50 m3 kubb av gran, 20 m3 alkubb, okänd mängd ved av björk, al och bok samt boktimmer som vi ska såga och torka själv för att prova sälja till en lokal möbelindustri. Förutom minihygget har Fredrik tagit ner skärmträd, gjort en kanthuggning, gallrat grov gran för att släppa upp bok i “Puttes backe“, en förstagallring gran på 2 ha, gallrat fram blandskog 1/2 ha och gallrat al och gran i fuktig blandskog.  Dessutom har Johnnie gallrat manuellt bland de grövsta i bokbacken och tagit några av de grövsta granarna i kanthuggningen. De som Fredriks maskin inte klarat även om det är en ovanligt kraftig gallringsskördare.

Avverka lite varje vinter

Med bara några års erfarenhet är detta ändå något jag vill rekommendera. Tipset fick jag av Magnus Bondesson, Skogsstyrelsens rådgivare för alternativa brukningssätt. “Kom överens med en entreprenör att komma varje vinter och att då inte ta flyttkostnad” var rådet jag fick. Det var några höjda ögonbryn på höstens exkursion angående detta. Är det en återgång till gammalt brukningssätt? Magnus var med och vi kunde gemensamt förklara några av fördelarna. En fastighet med 80 ha skog är stor nog för att man ska kunna ta ut tillväxten varje år och ändå få leveransgilla kvantiteter. Jag hinner planera allt själv och ta det direkt med de som ska göra jobbet och slipper därmed den kostnad som skogsbolagen tar för detta. Jag hinner köra ut allt själv och får trevliga timmar i skogen utan stress. Det brukar bara bli 1-2 lass om dagen, det räcker. Löv- och blandskogsbruk behöver täta ingrepp och de missar man gör kan korrigeras något år senare. Vintrar med bättre eller sämre väder jämnar ut sig. I vinter har det varit väldigt blött och jag skulle inte velat ha en stor avverkning med utkörning av skotare. När jag själv styr och gör utkörningen har jag kunnat avvakta kallt väder vad gäller de känsligaste markerna.

Man kan väl kalla brukningssättet Nygammalt, både modernt och i linje med gamla traditioner. Och det stämmer väl med min erfarenhet från verkstadsindustrin där vi jobbade med att minska ställkostnader för att uppnå mer kontinuerliga flöden.

Här kommer en bild från Puttes backe efter vinterns utglesning. Nu ska bokplantorna få mer vatten och ljus. Som framgår av bilden finns även äldre bok och det kommer en del ek. Spännande utveckling framöver. Kraftiga stormar undanbedes. Projektet liknar den omställning man gör i Söderåsens nationalpark. Magnus Bondesson, min rådgivare i detta liksom i de flesta andra projekt, följer resultaten därifrån.

Nästa bild är från en annan avdelning med omställning till blandskog. Efter utglesning för fyra år sedan kommer självföryngrad gran, tall och ek i tillräcklig mängd. Där finns även lite planterad douglasgran, som nu äntligen börjar synas och växa. Fredrik tog nu ner de kvarvarande granarna i området som är knappt 1/2 ha. För säkerhets skull anmälde jag det till Skogsstyrelsen som en slutavverkning.

Skriv ut

Kommentarer är stängda