Plockhugget i Ängavångabacken.

Man känner sig rik när man ser allt timmer samtidigt som det mesta av skogen står kvar och växer vidare. Detta är vårt mest chansartade omställningsprojekt och det påbörjades för 5 år sedan. Målet är att få en successiv och ekonomisk övergång till blandskog med ek, gran, mm genom att få upp ny skog i luckorna samtidigt som de klenare granstammarna står kvar och växer till sig. De minsta granarna i området är bara 12 cm i diameter men har hyfsad grönkrona. Det ska bli spännande att studera om de kan komma igång och växa snabbare.

Men det är ett högriskprojekt. Det generella rådet lyder: “Gallra inte en granplantering som är äldre än 40 år”. Risken för stormskador är stor. Detta är den tredje plockhuggningen på 5 år och hittills har det gått bra. Träden växer i en backe, marken är fast och stenbunden. Så förhoppningsvis står de stadigt. Planen att tidigt plantera in ek har dock misslyckats. Minst 70% av plantorna har dött, troligen på grund av brist på ljus. Vi skulle ha väntat några år när luckorna efter plockhuggna träd blivit större. Förra våren hittade jag en del självsådda ekar längs i området. Det verkar som att självsådda små ekplantor klarar sig bättre än stora köpta plantor!? Läs mer om planer och förhoppningar vid starten av projektet här.

Resultatet av plockhuggningen (areal ca 3 ha) denna gång blev 143 fällda  stammar med totalt 122 m3 fub = 0,85 m3fub per stam. Skördartid: 5 tim. Kostnad 5 500 Kr = 45 kr/m3fub  Från Skogsstyrelsens statistikdatabas: Kostnad för avverkning, SEK per m3f ub, i det storskaliga skogsbruket. efter Region, Åtgärd och År 2017 Södra Sverige Föryngringsavverkning: 95 kr. Denna siffra gäller ju inklusive skotning men visar att 45 kr är en väldigt låg kostnad. Tack vare att plockhuggningen koncentreras på grova träd. Nu återstår bara att köra ut allt med traktorn och sedan hålla tummarna att vi slipper stormar på ett tag tills de kvarvarande träden stabiliserat sig.

 

Skriv ut

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *