Inbjudan till exkursion om ekodling och blandskog den13 okt 2015


Anmälan via mailSkogen senast 8 okt ingen avgift förutom kostnad för kaffe och lunch.

09.30    Samling

09.45    Ängavången Blandlövskog : Avenbok, ek, lind mm; Ekskötsel, Ståålburar

Omställning Ängavångabacken: 40-årig granplantering

10.30    Kaffe

10.50    Blandskog gran, ek mm Individskötsel av ek; Flakullamodellen; Bosarpsmodellen; Kontinuitet och lönsamhet

11.30    Omställning Ängavångaåkern, rötskadad gran. Alternativ?

DSC_0256

13.00    Lunch

14.00    Plantering för blandskog; Lämna ek på hygge; Omställning äldre gran- och tallskog; Plockhuggning enligt NaturKultur; 1:a gallring av granplantering enligt NaturKultur

 

Plantera douglasgran och sykomorlönn, diskussion

15.30    Avslut

 

Skriv ut

Kommentarer är stängda