Inbjudan till exkursion om ekodling och blandskog den 30 sept 2016

surviver2Anmälan via mail senast 25 sept. Ingen avgift förutom kostnad för kaffe och lunch

Vi ska gallra blandskogen till vintern och därför är detta ett utmärkt tillfälle att fokusera på skötsel och diskutera vilka ingrepp som ska göras på olika ställen dels i gran/ek/tall-blandskogen, dels i avenbok/lind/ek-blandskogen. Vi ska för första gången gallra utan stämpling och detta är samtidigt en genomgång med entreprenörerna som ska göra jobbet: Vilka beslutsregler ska gälla vid en ekhuvudstam? Vilka åtgärder ska göras i övrigt, med skördare resp med motorsåg?

9.00    Samling, presentation av deltagarna

9.20    Ekodling och lönsamhet, Ståhl vs Carbonnier.

9.45    Kaffe och mackor

10.00   Målet: En skog i fullständig kontinuitet, hur ska den se ut och skötas?

10.15    Vi går en runda, stannar och diskuterar skötsel vid: Kandidater till ekhuvudstammar, bjässar som ska fällas, ekhuvudstammar som ska frihuggas, död ved och andra åtgärder för biologisk mångfald, stickvägar med mera med mera. Hantering av underväxt, exempel i bilden till vänster. Dessutom vill jag visa omställningen av 40-årig granplantering i Ängavångabacken, läs här

12.30    Lunch i Glimåkra

 

 

 

 

 

13.15    Vi väljer, med omröstning, att titta på en eller två av följande:

  1. Skapa blandskog genom gles plantering, se här
  2. Skapa blandskog genom utglesning i gammal granskog
  3. Sparade ekar på ett hygge 2011
  4. Blandskog under skärm av tall
  5. Ny bokbacke genom underplantering och utglesning, se här
  6. Gallring i en ädellövsplantering från 2003 Hägnet borttaget 2015
  7. Plantering i rör resp nätburar
  8. Omställning av en bokbacke
  9. Wagners kanthuggning

15.00    Slut

Välkommen!

 

Så här har det sett ut vid tidigare exkursioner:

Spillkråkan

Gruppfoto

 

Skriv ut

Kommentarer är stängda