Blandskogsodlarens sommarnöje

Kort version: Gå eller köra omkring i skogen och njuta, fundera, leta småekar, skydda dem mot bete och känna sig allmänt nöjd med tillvaron.

DSC_0032

I en lite mer detaljerad version börjar vi med ett besök på vårt “minihygge” från i vintras, glest planterat med förädlad björk och med några enstaka grupper med ekplantor. Björkplantorna har etablerat sig och kommer fint. Värre är det med ekarna. De slog ut först i slutet av juni och ser allmänt klena och taniga ut.

I bakgrunden vid stengärdet syns en ek som är given kandidat att bli evighetsträd. Den har sträckt sig över gärdet för att undkomma de stora granarnas skugga.

Vi tillämpar tre olika metoder på de olika områden där vi ställer om från gran till blandskog med ek. Jag funderar på om det börjar bli dags att börja dra slutsatser: Vilken metod är bäst? Slutavverkning följt av gles plantering verkar hittills mycket lovande. Ekonomisk, lättskött och utan vindfällen som man får med metoden med successiv utglesning. Den tredje metoden, kanthuggning, är hos oss bara två vintrar gammal, så det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser.

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0041

Den här självsådda eller nötskrikesådda plantan är riktigt lovande. Jag hittade den i lövskogen i fjol och i år är den redan mer än dubbelt så stor som då. Efter gallringen hoppas jag på fler plantor som denna.

Känna sig nöjd? Jodå, i lövblandskogen har vi gott om rådjur. Utan skydd hade den lilla eken blivit betad.

 

 

 

DSC_0035

 

 

Den här däremot lämnar jag utan skydd. Den står väl gömd bland hassel och gran. Kan du urskilja den bland allt det gröna? I detta område finns många kandidater att bli huvudstammar och betestrycket är lägre. Så jag chansar, den får stå utan skydd. Däremot ska jag märka den med en snitsel så att man ser den tydligt när man kanske måste rädda den undan överväxt.

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0030 (2)

Denna bild exemplifierar den 4:e metoden för omställning: Gallra fram ädellöv under tallarna. Med tall riskerar man inte vindfällen så som man gör med gran.

Ute i skogen börjar också planerna för vintern att ta form: En konventionell 1:a gallring i en granplantering från 1995. Kanthuggning, ta ner en remsa av grov gran i norra kanten. Det som står kvar i söder borde klara kraftig vind. Manuell och maskinell gallring av löv och kring ekhuvudstammar. Nya traktorvägar så att jag klarar utkörning. Kanske en försiktig gallring i bokbacken, ta bort grov bok av dålig kvalitet och förbereda för prisuppgången på bok som vi alla hoppas på.

 

 

 

 

 

 

 

Underväxtens betydelse kan inte överdrivas. Här sköter hasseln jobbet med stamkvistning och rensning av vattskott.

DSC_0038

Screenshot_20170710-234612

Ett annat sommarnöje, mycket trevligt, utmanande, hjärntränande och tidsödande: Att utveckla en app för smarta telefoner och surfplattor för användning av ekodlare. Bilden till vänster visar hur skärmen ser ut när man valt att se huvudstammarna utplacerade på kartan. Här syns de 526 jag hittills dokumenterat. Samtidigt som jag använder de funktioner som redan fungerar, att lägga in huvudstammar, påminnelser om stamkvistning och frihuggning mm, samtidigt lägger jag till nya funktioner för att på sikt få ett komplett verktyg för både blandskogen, omställningsskogen och den konventionella skogen. Med finesser jag inte hittat i någon annan skogsapp, t.ex. att rita in nya stigar eller körvägar på kartan.

Har du lust att pröva? Jag skulle ha stor nytta av några testare. För att installera appen behövs en telefon eller surfplatta med Android operativsystem version 7.0 eller 7.1 (de två senaste versionerna just nu)

Skriv ut

Kommentarer är stängda