Ekodling del 1: Grunderna

DSC_0132

I går var jag ute i skogen och “utnämnde” 11 nya småekar till Huvudstammar, eller “Fremtidsstammer” som danskarna säger. Det innebär att jag målade en röd ring på stammen i brösthöjd, mätte diametern vid ringen och la in eken i databasen. Det var inte några nya fynd, utan sådana jag haft ögonen på en tid, kvistat och röjt lite runtom. Eken på bilden står i en granplantering från 2000 Den har vuxit rekorsnabbt på höjden och når t.o.m. lite över grannarna, granarna. Nu har den blivit över 8 cm i diameter, ser fin ut och med stor sannolikhet kommer den att fortsätta utvecklas till en fin ek. Därför var det dags för utnämningen, som innebär att den kommer att skötas med stamkvistning, undangallring av grannar och ev. rensning av vattskott i ca 20 år framåt. Sedan fortsätter tillsynen med att hålla kronan utan skugga eller inväxning i ytterligare ca 55-70 år. Den ser ut att ha bra gener och växer på en riktigt bra plats, därför kan den nå en diameter på över 80 cm redan år 2090. Om den hade haft en lika stor ek i närheten, så måste avståndet dit vara minst 16 meter om inte kronorna ska växa ihop. Det är 8-10 meter upp till första grenvarvet, men den mäktiga kronan släpper igenom tillräckligt med ljus för att gran eller annan undervegetation ska frodas intill stammen. Att framkalla denna syn för sitt inre är bara en av alla de lustfyllda upplevelser som ekodling innebär.

Här kommer några av de lärdomar jag snappat upp vad gäller  odling och skötsel av ek. Jag ska berätta mer i kommande inlägg. Om du vill lära dig grundligt ska du anmäla dig till någon av de kurser Cecilia Rooth håller på Flakulla. Ta kontakt via Ekfrämjandet.

1. Tänk idivid och individskötsel inte beståndEk013

Ek ska odlas i blandskog med andra trädslag. Det beror på att ekens värde i klena dimensioner är lågt och gallring i en ren ekplantering ger väldigt dålig ekonomi. Om du planterar 3000 ekplantor per ha skall 2900 eller fler gallras bort under årens lopp. Därför planterar man s.k. amträd mellan ekplantorna, vanligtvis björk. Billigare plantor och mer värdefullt som klenvirke. Gran är minst lika bra som amträd, men tillåts inte om man ska få Skogsstyrelsens stöd för planteringen. Ett alternativ till plantering är att hitta ekar som nötskrikorna planterat utspritt i skogen. Vi praktiserar båda sätten men att hitta en ek på skogspromenaden, ibland där man minst anat det, är trevligast.

2. Låt eken växa till 80-90 cm brösthöjdsdiameter (så länge den har en stor frisk krona)

De flesta trädslag inklusive ek och gran växer fortare och fortare med ökad ålder, förutsatt att de har utrymme och är friska. Detta beror på att årsringarna är lika breda eller till och med bredare i ett stort träd.

Tvärsnittsytan ( = radien i kvadrat gånger pi) och därmed trädets volym ökar därför kvadratiskt  för varje år även när höjdtillväxten avstannat. Diagrammet klicka här visar hur volymen i m3fub ökar med ökande brösthöjdsdiameter¹. Tiden det tar att nå över 80 cm kan variera från 90 år upp till 200 år eller mer beroende på lövmassan, dvs kronans storlek.

¹Formeln för ekens volym är hämtad från Skogsforsk “Kunskap Direkt” ref. Hagberg, E. & Matérn, B. 1975. Tabeller för kubering av ek och bok. Skogshögskolan, Inst. f. skoglig matematisk statistik, Rapporter och Uppsatser 14, 118 s., Stockholm

 

Grantimmer minskar i värde över en viss diameter men för eken fortsätter priset att öka och accelererar med ökande diameter ända upp till 90 cm, se prislistan klicka här

Diagram värde mot dia

 

Multiplicera volym med pris, så får vi ett diagram som visar värdet för hela eken; i räkneexemplet en ek i högsta klassen, kallad special (hette förr fenérvirke) i hälften av virket och andra hälften i klass guld.

Pränta in detta faktum hos dina barn och barnbarn: “Du får aldrig ta ner en fin växande ek i förtid. Ta hellre ett banklån om du behöver pengar”

 

 

 

 

 

 

 

 3. Trängsel är inte tillåtet.

I plantstadiet och i ungdomen klarar eken skugga riktigt bra. Bara den har ett hål rakt upp, så växer den på höjden, ibland i raketfart som exemplet här överst. Att växa under en skärm skyddar också mot ett av de största hoten mot den unga eken, nämligen vårfrost. I juni när toppskottet har börjat växa, kan det bli nattfrost. Ekens knoppar blir svarta och skottbildningen avstannar. Toppen kan klyka eller börja växa i ny riktning.

Efter ca 20 år ska eken ha fritt utrymme för ljus och för att bygga krona. Ju större krona desto bredare årsringar. Från Flakulla i Östra Blekinge rapporteras att årsringarna på välskötta ekar är 4-5 mm eller ca 9 mm diameterökning per år. Då blir omloppstiden bara ca 90 år, en kort tid jämfört med tall i Norrlands inland. Dessutom är det så att ju bredare årsringar, desto hårdare och tyngre blir virket. Omvänt mot tall och gran; märkligt men sant.

 

4. Var rädd om underväxten.

Städa inte i onödan under en ek. Underväxt som skuggar stammen minskar risken för vattskott och hjälper till med den naturliga kvistrensningen. Hassel är bra, den växer inte upp i kronan. Avenbok är nästan lika bra. Gran är ekonomiskt bättre; det hinner bli lite massaved och klentimmer innan den måste gallras bort.

Den renlärige lövskogsodlaren säger att man ska röja bort gran som växer in i lövskogen. Jag har tidigare instämt i detta och funderat på hur det skulle kunna göras med förtjänst: Skulle man kunna sälja smågranarna som julgranar? Kanke utannonsera självplockning av julgranar i olika storlekar? Men jag har nyligen svängt i frågan. Låta naturen sköta sig själv, inte styra och ställa med allt utan styra det man ser som viktigast. I detta fall: Att granarna inte får växa upp i ekens krona.  Och att leta nya ek- lönn- lindplantor bland smågranarna och gallra fram dem. Vad tycker du?

Bilderna nedan visar underväxt med gran resp avenbok. Smågranarna i bakgrunden i andra bilden är inväxande självsådda och är samma som i första bilden medan granpartiet till höger är planterat på 1970-talet. Det är avd 3 i skogskartan.  Jag har ringbarkat avenboken som är på väg upp i kronan för att stoppa den och samtidigt få lite mer död ved i skogen.

GranUnder2AvenbokUnder

Skriv ut

Kommentarer är stängda