Dags att bli medlem i Ekfrämjandet

Om du inte redan är medlem i denna fina förening och är intresserad av ek och andra lövträd. Då är det dags nu! Årets exkursion 19-20 september går nämligen till “Ekodlarens Mekka” som är  östra Blekinge och speciellt Flakulla Skogsgård. Här fortsätter Cecilia Rooth sin fars, Erik Stååls, viktiga värv med…

Continue reading

Plockhuggarens revanch

Vi har haft många besökare i blandskogen i vår. Södras utbildning i kontinuitetsskogsbruk, Skånes Skogs- och Betesvårdsförening och senast en skogskväll med Södra-medlemmar. Totalt över 100 personer! Varje gång vi passerat längs Ängavångabacken har jag redovisat vinterns plockhuggning, (läs om det här). Jag har öppet redovisat att det är ett…

Continue reading

Plockhugget i Ängavångabacken.

Man känner sig rik när man ser allt timmer samtidigt som det mesta av skogen står kvar och växer vidare. Detta är vårt mest chansartade omställningsprojekt och det påbörjades för 5 år sedan. Målet är att få en successiv och ekonomisk övergång till blandskog med ek, gran, mm genom att…

Continue reading

Hur ska man odla ek?

Det finns i Sverige två tunga instanser som med stor pondus ger råd om hur man ska odla ek. Den ena är Skogsstyrelsen, som med sin handbok Skötsel av ädellövskog berättar för oss skogsägare hur man ska odla ädellöv och däribland ek. Den andra är webbresursen Skogskunskap som produceras och…

Continue reading